Home
Visie, missie & waarden
Diensten
Contact
Referenties
Publicaties
Strategische partners
Over Integrator

 

 

Download brochures

 

 

 

We plant a tree for each chargeable hour.

 

 

 

Integrations|Carve outs|Financial advisory|Coaching

Ons geïntegreerd dienstenpakket is er op gericht een aanvulling te zijn op de competenties die reeds binnen uw bedrijf aanwezig zijn. "Samen denken we verder". Het uitbouwen van een lange-termijn relatie met onze klant begint bij de ondersteuning van het management team.

Integraties & carve-outs    

Financial advies

Uw bedrijf gaat door periodes van verandering en van toenemende of afnemende complexiteit. Onze financieel advies diensten zijn er op gericht deze processen te begeleiden:

Coaching

Terugkerende diensten

Voor sommige diensten bestaat een terugkerende behoefte.  De dagelijkse verwerking van gegevens, de analyische boekhouding, en de maandelijkse afsluiting en management rapportage zijn voorbeelden van informatie waarin u op regelmatige basis inzicht wenst.

De graad van complexiteit en verandering in uw organisatie bepaalt de aard van de routinematige diensten die uw bedrijfsvoering nodig heeft: